0908 160 639

Công ty Cổ phần NovaGroup: Nghiên cứu đầu tư nhiều dự án lớn tại Đồng Tháp

Ngày 8/2, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Công văn số 347/VPUBND-KT về việc Công ty Cổ phần NovaGroup xin chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng và tham gia đấu giá giai đoạn 1 (dự án Khu đô thị thông minh Rồng Xanh và Khu du lịch làng nghề Bùi Thanh Thủy) và dự án Las Vegas Island tại tỉnh Đồng Tháp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp.

Công văn Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Tiếp nhận Công văn số 11/2022/CV-NVG ngày 26/01/2022 của Công ty Cổ phần NovaGroup về việc xin chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng và tham gia đấu giá giai đoạn 1 (bao gồm dự án Khu đô thị thông minh Rồng Xanh 115ha và dự án Khu du lịch làng nghề Bùi Thanh Thuỷ 127ha) và dự án Las Vegas Island 250ha (khu vực thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp) dự án Mekong Smart City ở huyện Hồng Ngự, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh chậm nhất đến ngày 15/02/2022.

Trước đó, ngày 26/01/2022, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần NovaGroup Hoàng Thu Châu đã ký ban hành Công văn số 11/2022/CV-NVG về việc xin chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng và tham gia đấu giá giai đoạn 1 (bao gồm dự án Khu đô thị thông minh Rồng Xanh 115ha và dự án Khu du lịch làng nghề Bùi Thanh Thuỷ 127ha) và dự án Las Vegas Island 250ha (khu vực thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp) dự án Mekong Smart City ở huyện Hồng Ngự, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, gửi UBND tỉnh Đồng Tháp.

Công văn NovaGroup cho biết: “Tiếp nối buổi lễ ký kết giữa 2 bên theo biên bản ghi nhớ 23/01/2022, Công ty Cổ phần NovaGroup xin gửi đến UBND tỉnh Đồng Tháp Văn bản số 11/2022/CV-NVG ngày 26/01/2022 về việc xin chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng và tham gia đấu giá giai đoạn 1 (bao gồm dự án Khu đô thị thông minh Rồng Xanh 115ha và dự án Khu du lịch làng nghề Bùi Thanh Thuỷ 127ha) và dự án Las Vegas Island 250ha (khu vực thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp) dự án Mekong Smart City ở huyện Hồng Ngự, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, gửi UBND tỉnh Đồng Tháp. Rất mong nhận được sự xem xét và hỗ trợ của UBND tỉnh Đồng Tháp để NovaGroup có thể sớm tham gia đấu giá đoạn 1 (bao gồm dự án Khu đô thị thông minh Rồng Xanh 115ha và dự án Khu du lịch làng nghề Bùi Thanh Thuỷ 127ha) và dự án Las Vegas Island 250ha (khu vực thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp) để từng bước thực hiện hóa dự án Mekong Smart City, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của huyện Hồng Ngự, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.