0908 160 639

Tag Archives: dự án Mekong Smart City

Cơ hội và tiềm năng đầu tư lâu dài của dự án Mekong Smart City

Dự án Mekong Smart City là dự án lớn do chủ đầu tư là tập đoàn Nova lên ý tưởng thực hiện với mục tiêu xây dựng một thành phố thông minh kiểu mẫu.Với nhiều dự án thành phần hỗ trợ, mỗi dự án đều trải qua quá trình nghiên cứu, phân tích và cân nhắc […]

.
.
.
.