0908 160 639

Tag Archives: Đường cao tốc

Đến năm 2050, ĐBSCL sẽ có 1.160km đường cao tốc

Theo quyết định mà Thủ tướng phê duyệt quy hoạch về phát triển kết cấu hạ tầng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, khi ấy ĐBSCL sẽ có 1.160km đường cao tốc. Theo đó, Quyết định số 287/QĐ-TTg Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch vùng ĐBSCL mục tiêu cụ thể về phát triển […]

.
.
.
.